Ga naar de inhoud

Je Surinaamse buurman zet je op getalenteerd.nl

Logo Getalenteerd Tcm42-92238Ken je een Marokkaan, Surinamer of Antilliaan uit de buurt die iets bijzonders kan? Meld ’t dan aan de website getalenteerd.nl, een initiatief van het ministerie van OCW. De site is nu enkele dagen in de lucht. Je leest prachtige verhalen over prima geïntegreerde allochtonen. Bijvoorbeeld het verhaal van de twintigjarige Samira. In een omgeving waar ze de enige is met een niet-Nederlandse achtergrond (Friesland) gaat het prima. Ook in Utrecht, waar ze nu woont, gaat het lekker. Ze is bezig met allemaal goede projecten maar terwijl ik dit schrijf vraag ik me af wat de makers van deze site in vredesnaam bezielen om hier een complete site voor op te tuigen. Voor welk probleem is dit de oplossing? Veel slimmer: integreer het in www.en.nl!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *