Ga naar de inhoud

Nederland kan rustig slapen, dankzij www.terreurfolder.nl

10870295Op een zondagmiddag kwam ik per ongeluk op de site www.terreurfolder.nl terecht. Deze site is een initiatief van Joost Eerdmans, Tweedekamerlid van de Lijst Pim Fortuyn (LPF), die hiermee tips en adviezen wil geven hoe Nederlandse burgers kunnen handelen bij een terreuraanslag. Op de website (payoff: ‘wees waakzaam en voorbereid’) kun je lezen wie je moet bellen als je iets verdachts ziet en, niet onbelangrijk, hoe je een aanslag helpt voorkomen. Wat een vreselijke initiatief zeg! Wat wil de LPF hier precies mee bereiken? Niet veel lijkt me, want de site is een aaneenschakeling van open deuren. Zo is er te lezen dat terroristen woning of onderdak nodig hebben; ‘Hebt u redenen om te twijfelen aan de goede trouw van huurders of gasten?’ Op zich valt hier nog wat van voor te zeggen. Echt lachwekkend is dat je kunt lezen dat terroristen vaak gebruik maken van valse identiteitspapieren. En dat je ze niet de kans moet geven om over uw paspoort of rijbewijs te beschikken; ‘Berg deze documenten, zowel als u zich thuis als op straat bevindt, goed op.’ Wow, wat een goude tip. Joost Eerdmans: bedankt. Volgend jaar een lintje? Jasper Fortuin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *